Hoşgeldin ziyaretçi! [ Kaydol | Giriş Yap

Isı Yalıtımı

Isı Yalıtımı 23 Mart 2012

ISI YALITIMI

Avrupa’da 70’li yılların
başında geliştirildi.

1973-1993 = Almanya’da 300 Milyon m2 cephe dış
izolasyon.
= 15 milyon ton fuel oil’a eşdeğer enerji
tasarrufu.

2004 yılında Türkiye’de ısı izolasyon uygulanması
projelendirilen yüzey miktarı sadece 1 milyon metrekaredir.

NEDEN ISI YALITIM ?

Ekonomik bir çözümdür:

Isı yalıtımda, kesin çözüm olan  Dış Cephe Isı Yalıtım
Sistemleri
ısıtma ve soğutma giderlerinde %60 lara varan tasarruf
sağlar. Yeni yapılacak binalarda erken planlanması durumunda binayı oluşturacak
her türlü yapı elemanından ısıtma ve soğutma sistemlerinden tasarruf yapılarak
sistem kullanılmaya başlamadan önce kendini amorti etmiş olur. Böylelikle
küresel ısınmadan bahsettiğimiz şu günlerde ve hızla tükenmekte olan enerji
kaynaklarını daha az enerji tüketerek desteklemiş ve ekolojik dengeyi korumuş
oluruz. Bilindiği üzere konutlarda tüketilen enerjinin %80 i ısınma amaçlıdır.
 Isı Yalıtım Sistemleri ile aile dolayısı ile ülke
ekonomisine kazanç sağlarız.

Dekoratif bir çözümdür:

 Isı
Yalıtım Sistemleri
yeni kullanılmakta olan binalarınıza sunduğu son kat
kaplamalar ile dekoratif ve şık bir görüntü sağlayarak binalarınızın değerini
artırır.

Uzun ömürlü bir çözümdür:

 Isı
Yalıtım Sistemleri
birbirlerine uyumlu bütün detayları ile binalarınızı
yıllar boyu dış etkenlerden koruyacağı için yapınızın ömrünü uzatır. Sistemi
oluşturan bütün detaylar birbirine gösterdiği uyum sayesinde binanıza meydana
gelecek küçük esnemelerden etkilenmeyip binanın ile birlikte hareket etme
kabiliyeti gösterir. Bu özellik sayesinde binanıza oluşacak çatlamaları engeller
ve uzun yıllar boyunca dış cephe restorasyonu gerekmez.  Isı
Yalıtım Sistemleri
nefes alan bir sistem olduğundan yoğuşma, korozyon,
terleme ve usu köprüsü oluşumunu önler.

 Isı Yalıtım Sisteminin Tanımı ve Uygulanışı:

Dış cephe ısı yalıtım sistemlerinin birçok elemandan oluşması tümünün
birbiriyle uyum içinde olma gerekliliği sistemin doğru çalışması için her
birinin kalitesinin ve performansının üst seviye olması gerekir. Bu yüzden
 Isı Yalıtım Sistemi dış cephe yalıtımında
ihtiyacınıza uygun en doğru çözümleri sunmaktadır. Yanlış ürün kullanımı veya
sisteme uygun olmayan hatalı uygulamalarda uzun ömürlü bir performans sağlamak
mümkün değildir. Aşağıda sırası ile sistem elemanlarının binaya uygulanış sırası
ve şekli mevcuttur.

1. Dış Duvar
2.  Isı Yalıtım Plakası Yapıştırma Harcı ( 1011 )

3.  Isı Yalıtım Plakası ( EPS, Neopor veya Taşyünü )
4. Plastik /
Çelik / Gaz beton Dübel
5.  Isı Yalıtım Plakası Sıva Harcı ( 1010 )

6.  Donatı Filesi
7.  Isı Yalıtım Plakası Sıva Harcı (
1010 )
8. Wabiemur Akrilik / Wabiesılan Silikonlu Sıva Astarı
9. Son Kat
Kaplamalar ( , Wabiemur, Wabiesılan, Wabierol )

Uygulama Öncesi Dikkat Edilecek Hususlar:

Dış
Cephe Isı Yalıtım uygulamalarında uygulamanın kısa sürede ve doğru olarak
yapılabilmesi için dikkat edilmesi gereken bazı hususları vardır. Bu yüzden,
özenli ve detaylı bir ön hazırlık yapılması gerekmektedir.

Öncelikle ısı
yalıtım sistemi uygulanacak yüzey düzgün olmalıdır. Yüzey eğriliği 2 cm yi
geçmemeli, bu değerden daha fazla olan eğrilikler ve yüzeyde bulunan hasar ve
çatlaklar ayrı bir sıva uygulaması ile giderilmelidir.

Uygulamaya
başlamadan önce yüzey, toz ve yap gibi yapışmayı engelleyen maddelerden
arındırılmalı, kendini taşımayan ve kabarmış yüzeyleri fırçalanarak yüzeyden
arındırılmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyin tamamen kuru bir yüzey olmasına
dikkat edilmelidir. Cepheyi korumak için iskele ağı kullanılması veya gölgeyi
takip ederek uygulama yapılması tavsiye edilir. Sağlıklı bir uygulama
yapılabilmesi için uygulanacak zemin ortam sıcaklığının +5°C ile +30°C sınır
arasında olmasına dikkat edilmelidir. Cephede açık kalan bölgeler, pencere,
kapı, denizlikler, çatı kenarları ve balkonlar sağlıklı bir şekilde yalıtılarak
ısı yalıtım sistemi içerine herhangi bir yerden su sızmaları önlenmelidir.

Yeni ve özellikle tadilat yapılacak binalarda pencere, ahşap, alüminyum ve
diğer mevcut yapı elemanlarının uygulama sırasında zarar görmemesi için
örtülerek korunması gerekmektedir. Yağmur oluklarının son kata uygulanmış
sisteminden en az 5 cm dışarıda olacak şekilde yalıtım uygulamasından önce
montaj edilmiş olması gerekmektedir. İskele kullanımlarında iskele
kelepçelerinin uzunluğunun sistem kalınlığına uygun olması işçi emniyeti
açısından duvar ve iskele arasındaki mesafenin yeterli olması ve iskele
kelepçeleri için açılan deliklerden su sızmamasına dikkat edilmesi
gerekmektedir.

Sistemi uygulamak için uygulama alanındaki sistem elemanlarını hava
koşullarındaki değişikliklerin etkileyebileceği dikkate alınıp iyi bir depolama
gerekmektedir.

UYGULAMA

 Su Basman Profilinin
Yerleştirilmesi

Su basman profilinin
ölçüsü kullanılmak istenen yalıtım plakasının kalınlığına ve uygulanacak
olan sisteme göre belirlenir. Profiller ipinde ve terazisinde olmasında
dikkat edilerek başlangıç noktasına  su basman tespit
çivisi ve dübeli
ile 50 cm aralıklarla sabitlenir.

 

Ayrıca zemin ile su
basman profili arasındaki girinti ve çıkıntıları gidermek amacı ile
farklı kalınlıklarda mevcut olan  su basman takozları
kullanılması tavsiye edilir.

 

Köşe bağlantıları
ise,su basman profillerinin köşeye uygun olarak açılı kesilmesi ile
oluşturulur.

 

 Isı Yalıtım Plakalarının Yerleştirilmesi

Uygulama yapılacak
yüzeydeki eğrilikler giderildikten sonra ısı yalıtım plakaları subasman
profilinden bağlanarak aralıksız olarak cephelerde ve köşelerde
şaşırtmalı olarak yerleştirilmelidir. Isı yalıtım plakalarının düzgün
yerleştirilmesine ve kenarlarının zedelenmemesine dikkat edilmelidir.

 

 ısı yalıtım yağıştırıcısının hazırlanması25 kg’lik
çimento esaslı  ısı yalıtım yapıştırıcısı 1010
ortalama 7 lt su ile düşük devirli bir mikser yardımı ile
topakkalmayacak şekilde karıştırılarak hazırlanır. Hazırlanan karışım 5
dk. Dinlendirildikten sonra kullanılabilir.

 

Yapıştırma İşlemine Başlama  ısı yalıtım
plakalarının yüzeye yapıştırmada kullanılan iki ayrı yöntem vardır.

1-Noktasal Yapıştırma Yöntemi: ısı yalıtım plakası kanarları boyunca iç
kısma doğru 5 cm gerilerek şerit şeklinde tüm plaka çevresini kaplayarak
yapıştırıcı sürülür. Orta kısımlara ise noktasal olarak yapıştırıcı
uygulanır. Yalıtım plakalarının dış kenarlarına yapıştırıcı sürülmesine
özen gösterilmelidir.

 

2-Dişli Mala ile Yapıştırma Yöntemi:Uygulama yapılacak yüzey çok düzgün olduğu taktirde bu yöntem tavsiye
edilir. Yapıştırıcı yalıtım plakalarının bütün yüzeyini tamamen
kaplayacak şekilde dişli çelik mala ile sürülür.

 

Yapıştırıcı plakalara sürüldükten hemen sonra yalıtım plakaları
yüzeye birbirine bitiştirilerek yerleştirilir.

 

Yalıtım plakası arasında oluşabilecek boşlukları plakanın kendi
cinsinden parçalar ile doldurmak gerekir.

 

Plakaların yüzeye daha sağlıklı yapışmasını sağlamak için yalıtım
plakalarına geniş yüzeyli bir mastar ile vurulmalıdır.

 

Yüzey ve Pencere Detayları

Şaşırtmalı döşeme için kenarlarda sadece tüm ve yarım plakalar kullanılmalı,
kenarlarda ayarlama yapılmamalı ve küçük parçalar kesinlikle kullanılmamalıdır.
Yalıtım plakaları yerleştirilirken duvardaki pencere, kapı vb. boşluklar dikkate
alınmalıdır. Bu bölgeler çatlamaya karşı riskli bölgeler olduğundan plaka
yerleştirme düzeni şekilde görüldüğü gibi yapılmalıdır.

Dübel Uygulaması

Dübellemenin asıl amacı rüzgar ve türbülans etkilerini önlemektir.
Sisteme uygulanacak dübel miktarı 6 adet/m2 olarak kabul edilir. Ancak
bina yüksekliği ve binanın bulunduğu bölgedeki çevre koşulları dübel
sayısını değiştirebilir. Özellikle rüzgar alan bölgelerde binanın
köşeleri daha fazla dübel ile güçlendirilmelidir. Burada dikkat edilmesi
gereken husus ise kenarlara 1 mt genişlikte dübel uygulaması
yapılmalıdır. Dübeller yalıtım plakası yüzeyi ile eşit seviyede
olmalıdırlar. EPS plakalarda dübelleme ağırlıkla yalıtım plakası kenar
alanında gerçekleşir. Böylece hidrotermik etkiler engellenir.

 

Kullanılacak dübel cinsini yüzeyi oluşturan yapı elemanı tipi
belirler. Örneğin; zemin beton ise  euro beton dübeli
( plastik ya da çelik çivili )
, tuğla ise  tuğla dubeli, ytong ise  gaz beton dübeli
kullanılır. Eğer yalıtım plakası  taş yünü ısı yalıtım
plakası
ise  gaz beton dubeli ( çelik çivili ) ve
 taş yünü dübel pulu kullanılmalıdır.

 

Dübellemeye başlamadan önce yapıştırıcının tamamen kuruması
beklenmelidir. Yani hava şartlarına göre yalıtım plakalarının yüzeye
yapıştırılmasından minimum 24 saat sonra uygulama yapılmalıdır.
Plakaların dübellenmesi için gereken delikleri dübellerin üzerinde
gösterilen çapa uygun matkap uçları kullanılarak açmak gerekir.

 

Dübeller ısı yalıtım plakası yüzeyi üzerinde çıkıntı oluşturmayacak
şekilde yerleştirilmelidir. Dübel uzunluğunu belirleyen faktörler ise
yalıtım plakası kalınlığı, yüzeydeki apıştırıcı kalınlığı ve son kat
kaplama kalınlığıdır. Bu hesaplamalar yapıldıktan sonra yapı elemanına
minimum 3 cm girecek şekilde hesaplanır.

 

Bina Bağlantıları

Hasarları engellemek için, ısı yalıtım bağlantı sistemi ve hemen
bitişiğindeki yapı parçası arasındaki bağlantılar  sızdırmazlık bandı
ile sağanak yağmura karşı izolasyonlu şekilde şekillendirilmelidir. Sızdırmazlık
bandı kalınlığı, her defasındaki derz genişliğine bağlıdır. Sızdırmazlık bandı,
yalıtım plakası yüzeyine eşit seviyede zemine yapıştırılır.


Lütfen dikkat:
  sızdırmazlık bandı köşelere
döşenmemelidir. Sadece bağlantılara döşenmelidir. Kontrolsüz bir çatlamayı
engellemek için destekleme katman ve üst sıva bir mala kesitiyle bitişindeki
parçasından ayrılır.

Pencere bağlantı alanları için özel profillerin kullanımı tavsiye edilir.
Bunlar yalıtım fonksiyonu yanında pencere ve kapı çerçevelerinde temiz sıva
kenarları sağlar.


Fileli Köşe Profili Uygulaması

Bilindiği üzere binalarda köşeler çatlama riski en fazla olan ve
mekanik zorlamalara en azla maruz kalan bölgelerdir. Bu nedenle bu
bölgeleri korumak amacı ile binalarda köşe güçlendirilmesi ( dış
köşeler, pencere, kapı vs. ) için  fileli köşe profili ( PVC )
uygulaması yapmak gerekir.  fileli köşe profil, uygulanacak
yüzeye  ısı yalıtım sıvası 1010 ile sabitlenir. Burada dikkat
edilmesi gereken husus boşluk oluşturulmaması ve üst üste bindirme
kütlesinin gereğinden kalın uygulanmamasıdır. Buradaki diğer bir amaç
ise köşelerde düzgün bir yüzey ya ada kenar oluşturulmasıdır.

 

Ve üzeri  usu yalıtım sıvası 1010 ile kapatılır. Böylece  Isı Yalıtım Sisteminde köşe ve merkezler darbelere ve mekanik
zorlamalara karşı sağlamlaştırılmış olunur.


Dilatasyon ( Fuga ) Profilleri

 ısı yalıtım sistemlerinde binaların Dilatasyon
derz bölgeleri dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan birisidir.
Dilatasyon derzleri hem çatlama hem de ısı iletkenliği açısından riske en açık
bölgeler olarak değerlendirilebilir. Binaların yapımı aşamasında Dilatasyon
derzi uygulanmış ise aynı şekilde dış cephe ısı yalıtım sisteminde de
uygulanması gerekir. Dilatasyon derzleri oluşturulduktan sonra kesinlikle sıva
ve yapıştırıcı gibi malzemeler ile kapatılmamalı  Dilatasyon
profilleri
kullanılmalıdır. Profiller en az 10 cm üst üste bindirilerek
uzatılabilir.

Profiller ısı yalıtım plakaları döşenmesi sırasında
yerleştirilir. Profillerin boyutlarına karar verilirken ısı yalıtım plakasının
kalınlığı göz önüne alınmalıdır.

Yüzeydeki donatı filesi profil
kenarlarının üzerine bindirilir ve üzerleri sıvanır. Profiller dekoratif olarak
problem oluşturmaması için terazide ve özellikle köşelerde gönyesinde
kullanılmasında dikkat edilir.

Donatı Katmanının Oluşturulması

25 kg’lik  ısı yalıtım sıvası 1010
yaklaşık 7 lt su ile düşük devirli bir mikser yardımı ile topak
kalmayacak şekilde karıştırılıp 5 dk dinlendirildikten sonra yüzeye mala
ile uygulanır.

 

Sıva sürüldükten sonra henüz kurumamış yüzey sıvasının üzerine
 donatı filesi yukarıdan aşağıya doğru
gömülerek yerleştirilir. Birleşim yerlerinde donatı filesi 10 cm üst
üste bindirilir.

 

Yerleştirme işlemi bitikten sonra  donatı filesi
ile kaplanan yüzey  ısı yalıtım plakası sıvama harcı
1010
ile sıvanarak güçlü bir donatı katmanı oluşumu sağlanmış
olur.

 

Son Kat Kaplamaya Hazırlık

Astarlama

Oluşturulan donatı katmanı tamamen kuruduktan sonra ( donatı katmanı
uygulamasından en az 7 gün sonra ) tercih edilecek son kat kaplamaya
uygun olan astar ile astarlanıp minimum 12 saat sonra son kat kaplama
akrilik veya çimento esaslı ise Wabiemur Akrilik Sıva Astarı,
son kat kaplama silikon esaslı ise Wabiesılan Silikonlu Sıva
Astarı
kullanılır. Seçilecek son kat kaplama renkli olması
durumunda kullanılacak astarında uygun tonda renklendirilmesi tavsiye
edilir.

 

Son Kat Kaplama Uygulaması  dış cephe ısı yalıtım sistemlerinde son kat kaplama
olarak textürlü hazır sıvalar tercih edilmelidir. Son kat kaplamaların
dekoratif amacının dışında bir görevi de dış cepheyi ve yalıtım
sistemini kava koşullarının kötü etkilerinden korumaktır. Bu nedenle son
kat kaplamalar için renk seçiminde koyu renkler tercih edilmemelidir.
Çünkü koyu renkler güneş ışınlarını daha fazla çektikleri için yüzeyin
fazla ısınmasını sağlayarak ısıl gerilim oluşturarak yüzeyde çatlamalar
oluşturabilir. Son kat kaplama uygulamasında dikkat edilecek diğer bir
husus ise uygulama esnasında hava şartlarıdır. Geniş yüzeylerde ara
verilmeden uygulama yapılmalı bunun sağlamak için yeteri kadar eleman
bulundurulmasında dikkat edilmelidir.

 

Son kat kaplamaya hazırlanan yüzey tercih edilen son kat kaplama
çelik mala ile sürülüp tane boyutuna indirildikten sonra plastik pardah
malası ile tane veya çizgi doku oluşması sağlanır. Textüre kaplamalarda
ise rulo yardımı ile şekil verilir. Çimento esaslı son kat kaplama
(  Mineral Kaplama )
sadece beyaz renkli istenilmesi
durumunda tam koruma gerçekleştiren sonra Wabiesılan Silikonlu
Dış Cephe Boyası
ile renklendirilebilir. Son kat kaplama hazır
sıva kullanılacak ise ( Wabiemur Akrilik Kaplama, Wabieılan
Silikonlu Kaplama, Wabierol Akrilik Texture veya Silikonlu Texture Dış
Cephe Kaplamaları )
binanın tek yüzüne aynı üretim numaralı
ürün kullanılması veya 2 farklı üretim numaralı ürünü karıştırarak
uygulanması gerekir. Böylelik ile renk farklılığı oluşumu önlenmiş olur.

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...

  

Gösterim istatistikleri : toplam 9 gösterim, bugün 1 gösterim

  

Cevapla

 • Adana Emekcan Yapı İzolasyon

  - on 26 Kasım 2016 - 0 Yorumlar

  İş Tecrübelerimizden Edindiğimiz “ Yalıtımda Kalite Tesadüf Değildir” Sloganını Referans Alarak 14.10.2016 Tarihinde Emekcan Yapı İzolasyon İnş. Ltd. Şti Adındaki Firmamızı Açmış Bulunmaktayız. Firmamız Mantolama, Dış Cephe Boya,Su yalıtımı Isı yalıtımı ve Ses yalıtımı Hizmetlerini Siz Değerli Müşterilerimize Sunmak İçin Biz Emekcan yapı Olarak“ Reşatbey Mah.5 Ocak Cad. Saniye Hanım Apt. Zemin kat.NO:24/A Seyhan /ADANA […]

 • favori inşaat

  - on 15 Ekim 2016 - 0 Yorumlar

  24 aya varan taksit imkanlarıyla her türlü markayla hizmetinizdeyiz.

 • GÜNEY İNŞAAT

  - on 14 Kasım 2016 - 0 Yorumlar

  GÜNEY İNŞAAT 2013 Yılın da Gaziantep’te İnşaat Taahhüt ,Müteahhitlik işleri yapmak üzere kurulmuş firmadır.Firmamız;  İnşaat Tadilatı  İnşaat Taşeronluğu  Dekorasyon  Mantolama  Yapı Güçlendirme  Saha betonu GÜNEY İNŞAAT, taahhüt ettiği işlerde sözleşme şartlarını tam ve zamanında yerine getirmesi ile müşterileri tarafından tercih edilen firma haline gelmiştir. Müşteri odaklılık olarak ta tanımlanan […]

 • 2E Grup Isı Yalıtım Mantolama Sistemleri

  - on 14 Kasım 2016 - 0 Yorumlar

  2008 Yılında ısı yalıtımı başta olmak üzere çatı, iç ve dış cephe boya, drenaj, su yalıtımı ve çevre düzenlemesi alanlarında faaliyetlerini sürdürmek üzere kurulan ve sağladığı yenilikçi çözümler ve sektöre getirdiği güçlü altyapı sistemleriyle müşterilerinde güven uyandıran 2E Grubun yeni markası 2E Yapı, üst üste sağladığı büyüme oranlarıyla 2012 yılı itibariyle ısı yalıtımı sektörünün lider […]